More selected projects

Collage #61 printed on canvas 'the Gym' Rotterdam The Netherlands

.."counterpart of anything that even comes close to minimalism".

text Dennis Mijnheer - photography Dennis Duijnhouwer BLEND The Netherlands 2005

..The series of collages by Freek Drent, of which a mega print was made at the end of last year of eight by five meters in TENT/Centrum Beeldende Kunst in Rotterdam, contains a constructed fantasy world of a dizzying array of objects. Due to the specific use of color and the sharp incidence of light his work has an almost baroque character and the Middle Ages also seem to be close by come - associations that are in stark contrast to Drent's working method. What started for him in the pre-computer era as an old school magazine scissor-glue adventure, grew into making collages using digital techniques. He finds the visual elements in printed advertising, car, repair and interior books, exploded views of manuals and instructions for use from, for example, the Ikea guide. In addition, he uses many anatomical parts such as vertebrae, metatarsals and handwort count bones. Drent: 'Besides technical, therefore also human construction material. For example, I found very beautiful and useful images in the 16th century anatomy book 'De Humani Corporis Fabrica' by Andreas Vesalius. Those are engravings of which the lines but also the organic character contrast with the technical parts I use in the collages' Other favorite parts in his work are a dismantled lawnmower, the result of a foot with the tendons visible and the construction drawing of an egg tray from 'the handbook for Better Living'. See a collector freak here pure sang. “I have an obsession with collecting and I search through different things magazines and books to ready-line drawings with rounded shapes with clear contours.”

In addition to collecting and scanning visual material, Drent constructs 'objects' such as screw heads, bolts and washers himself in minicad. Once imported In photoshop I edit the material, color it and shape it, make small still lifes. By sliding, stacking and positioning, using these still life shapes, I again create larger compositions, the final collages. It's a complete manual process, despite the fact that it originates on the computer. Layer upon layer I keep adding new groupings until the work becomes a certain density of structures. Drent has been editing, archiving still lifes for three years and he works on the collages like a painter who paints with the archive of still lifes. “Despite the recurring objects, I strive for it to avoid a visible repetition by adding new objects each time in an unexpected position.” Drent worked on the depicted collage for more than six months. 'During those six months I spent my time behind two 19” monitors scanning, cutting, pasting, editing and constructing in 3D and photoshop. It was very surprising and liberating to finally get the result, the printed work on true size of five by eight meters.” Such a large size absolutely has Drent's preference. "The obsessive and compulsive character comes through better this way. If you take a reasonable distance, it works like a painting; shapes and colors flow into each other and the work takes on a painterly quality. You absorb details more in a small format.'

Freek Drent (46) studied at the Willem De Kooning Academy in Rotterdam in the TSO (drawing, painting and design) department and got there lessons from, among others, the Dutch visual artist Klaas Gubbels and Woody van Amen. He followed graphics and photography there, there were periods when he painted and he also made moving objects and installations, such as barrel organs, coffee makers, a pedal boat and for his final exam an automatic monthly accountability (social security) card filling machine. ‘During my studies, “living room art” was kind of taboo and the Neue Wilde was an important movement. The Obsessive Malerei, Anselm Kiefer, Sigmar Polke, Rainer Fetting, Walter Dahn... this was visible at the time at the art academy.’ Drent also ventured into some experimental painterly excesses, but not for long: “I was too reasoned and I have put that behind me. During the final assessments at the academy, apparently one was lost track and I turned out to have graduated as a painter after all.’ After the academy, Drent joined the Expohenk artist group in Rotterdam. They worked on installations such as “bar”, “house” and “car”, some of which are themselves are in art collections, for example at the Groninger Museum. "When I was part of Expohenk, I took care of invitations and printed matter for the organized exhibition together with Ron van de Ende.

..Loạt ảnh ghép của Freek Drent, trong đó một bản in lớn đã được thực hiện vào cuối năm ngoái với kích thước 8 x 5 mét ở TENT/Centrum Beeldende Kunst ở Rotterdam, chứa đựng một thế giới tưởng tượng được xây dựng với một loạt các đồ vật đến chóng mặt. Do cách sử dụng màu sắc cụ thể và tỷ lệ ánh sáng sắc nét, tác phẩm của anh ấy có đặc điểm gần như kiểu baroque và thời Trung cổ dường như cũng đã cận kề - những liên tưởng hoàn toàn trái ngược với phương pháp làm việc của Drent. Điều bắt đầu đối với anh ấy trong thời kỳ tiền máy tính khi là một cuộc phiêu lưu cắt kéo trên tạp chí trường học cũ, đã phát triển thành việc tạo ảnh ghép bằng kỹ thuật kỹ thuật số. Anh ấy tìm thấy các yếu tố hình ảnh trong quảng cáo in ấn, sách ô tô, sách sửa chữa và nội thất, các hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sử dụng, chẳng hạn như sách hướng dẫn của Ikea. Ngoài ra, ông còn sử dụng nhiều bộ phận giải phẫu như đốt sống, cổ chân và xương đếm bằng tay. Drent: 'Bên cạnh kỹ thuật, do đó còn có vật liệu xây dựng con người. Ví dụ, tôi đã tìm thấy những hình ảnh rất đẹp và hữu ích trong cuốn sách giải phẫu thế kỷ 16 'De Humani Corporis Fabrica' của Andreas Vesalius. Đó là những bản khắc mà các đường nét cũng như đặc tính hữu cơ tương phản với các bộ phận kỹ thuật mà tôi sử dụng trong ảnh ghép' Các phần yêu thích khác trong tác phẩm của anh ấy là một chiếc máy cắt cỏ đã được tháo rời, kết quả của một bàn chân có thể nhìn thấy các đường gân và bản vẽ cấu tạo của một quả trứng khay từ 'cẩm nang cho cuộc sống tốt đẹp hơn'. Xem một nhà sưu tập kỳ dị ở đây bài hát thuần túy. “Tôi bị ám ảnh bởi việc sưu tầm và tôi tìm kiếm trong các tạp chí và sách những thứ khác nhau để tìm các bản vẽ sẵn có hình tròn với đường nét rõ ràng.”

Ngoài việc thu thập và quét tài liệu trực quan, Drent còn tự xây dựng các 'đối tượng' như đầu vít, bu lông và vòng đệm trong minicad. Sau khi nhập Trong photoshop, tôi chỉnh sửa vật liệu, tô màu và tạo hình cho nó, tạo ra những tĩnh vật nhỏ. Bằng cách trượt, xếp chồng và định vị, sử dụng các hình tĩnh vật này, tôi lại tạo ra các bố cục lớn hơn, ảnh ghép cuối cùng. Đó là một quy trình hoàn toàn thủ công, mặc dù thực tế là nó bắt nguồn từ máy tính. Từng lớp từng lớp Tôi tiếp tục thêm các nhóm mới cho đến khi tác phẩm trở thành một mật độ cấu trúc nhất định. Drent đã chỉnh sửa, lưu trữ tĩnh vật trong ba năm và anh ấy làm việc trên các ảnh ghép giống như một họa sĩ vẽ với kho lưu trữ tĩnh vật. “Mặc dù các đối tượng định kỳ, tôi cố gắng tránh sự lặp lại có thể nhìn thấy được bằng cách thêm các đối tượng mới mỗi lần ở một vị trí không mong muốn.” Drent đã làm việc trên ảnh ghép mô tả trong hơn sáu tháng. 'Trong sáu tháng đó, tôi đã dành thời gian ngồi sau hai màn hình 19” để quét, cắt, dán, chỉnh sửa và xây dựng bằng 3D và photoshop. Thật ngạc nhiên và sảng khoái khi cuối cùng cũng có được kết quả, tác phẩm được in trên kích thước thật 5 x 8 mét.” Kích thước lớn như vậy hoàn toàn có sở thích của Drent. "Nhân vật ám ảnh và cưỡng chế thể hiện tốt hơn theo cách này. Nếu bạn giữ khoảng cách hợp lý, nó hoạt động giống như một bức tranh; các hình khối và màu sắc hòa vào nhau và tác phẩm có chất lượng hội họa. Bạn tiếp thu các chi tiết nhiều hơn ở định dạng nhỏ. '

Freek Drent (46) học tại Học viện Willem De Kooning ở Rotterdam trong khoa TSO (vẽ, sơn và thiết kế) và đã học ở đó, cùng với những người khác, nghệ sĩ thị giác người Hà Lan Klaas Gubbels và Woody van Amen. Anh ấy theo học đồ họa và nhiếp ảnh ở đó, có những khoảng thời gian anh ấy vẽ tranh và anh ấy cũng làm các đồ vật chuyển động và đồ sắp đặt, chẳng hạn như đàn organ thùng, máy pha cà phê, thuyền đạp nước và cho kỳ thi cuối kỳ của anh ấy là máy điền thẻ trách nhiệm giải trình hàng tháng (an sinh xã hội) tự động. 'Trong quá trình học của tôi, "nghệ thuật phòng khách" là một điều cấm kỵ và Neue Wilde là một phong trào quan trọng. The Obsessive Malerei, Anselm Kiefer, Sigmar Polke, Rainer Fetting, Walter Dahn... điều này có thể thấy được vào thời điểm đó tại học viện nghệ thuật.' Tôi đã đặt nó phía sau tôi. Trong các cuộc đánh giá cuối cùng tại học viện, có vẻ như một người đã bị lạc và hóa ra tôi đã tốt nghiệp với tư cách là một họa sĩ.’ Sau học viện, Drent gia nhập nhóm nghệ sĩ Expohenk ở Rotterdam. Họ đã làm việc trên các tác phẩm sắp đặt như “quầy bar”, “ngôi nhà” và “xe hơi”, một số trong số đó nằm trong các bộ sưu tập nghệ thuật, chẳng hạn như tại Bảo tàng Groninger. "Khi tôi là một phần của Expohenk, tôi đã chăm sóc giấy mời và ấn phẩm cho cuộc triển lãm được tổ chức cùng với Ron van de Ende.

 

 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image

PHOTO SERIES
Information

OTHER PROJECTS
Information